CÔNG TRÌNH SUNRISE CITY – QUẬN 7 TP HCM

Hạng mục thi công: Hệ thống chữa cháy